Certificeret iht. EN 1090

Teknologisk Institut Certificering & Inspektion, har udført gennemgang af procedurer og rutiner hos MITECH ApS med henblik på fabrikantens opretholdelse af materialernes sporbarhed, herunder omstempling af charge nr. samt registrering og arkivering af materialecertifikater.

Teknologisk Institut har fundet at MITECH ApS lever op til de beskrevne procedurer og kravene til sporbarhed jf. direktiv 97/23/EF bilag I pkt. 3.1.5. og 305/211CPR, samt DS/EN 13445-4, DS/EN13480-4, og DS/EN1090-1 / DS/EN1090-2. 

MITECH ApS er godkendt til fremstilling af fødevarekontaktmaterialer.

Gennemgangen er udført og følgende blev gennemgået:.

  • Kvalitetsprocedure ”Sporbarhed på materialer iht. EN 1090-2”
  • Interview med lageransvarligmedarbejder, der er udnævnt til at udføre omstempling
  • Kontrol af rutiner for varemodtagelse, med henblik på overførelse af chargenr. og notering på følgekort
  • Kontrol af mærkning og certifikat på aktuelt modtaget materiale
  • Kontrol af certifikatarkiv
  • Interview med kvalitetsansvarlig, indkøb, og medarbejder i produktionen

Se vores smiley (Fødevarestyrelsen) her

Se certifikatet fra 2021 her

Se certifikatet fra 2020 her

Se certifikatet fra 2019 her

Se certifikatet fra 2018 her

​Se certifikatet fra 2017 her

Se certifikatet fra 2016 her

Se certifikatet fra 2015 her